Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 100 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęły 3 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Aneta Kempa-Bagińska

ul. Ks. Janusza 9/20,

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie była to najtańsza oferta jaka wpłynęła do PCPR wymaganym terminie.

 

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

 

2020-01-21 10:50 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.