Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Interwencyjne poradnictwo psychologiczne

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 40 godzin interwencyjnego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (m.in. rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

Do dnia 16 stycznia 2020 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęły 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Psychologiczne Kołakowscy Sp. J.

Poradnia Psychologiczna

Pl. Niepodległości 16 lok. 6

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

 

2020-01-21 10:53 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.