Zawiadomienie o zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej z ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zawiadamia, że postępowanie ofertowe na dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (ogłoszone dnia 27 lipca 2020 r.) zostało zakończone bez wyboru żadnej z ofert.

 

Przyczyną zakończenia postępowania jest niedostateczne doprecyzowanie przez Zamawiającego specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.

 

4 sierpnia 2020 r. 

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2020-08-04 10:38 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.