Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa zestawów komputerowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę trzydziestu jeden zestawów komputerowych (komputer przenośny typu laptop, myszka komputerowa oraz drukarka laserowa)”, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 

W terminie do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00 do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wpłynęło 6 ofert cenowych.

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

 

Office Center S.C., Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski,

Al. Legionów 30, 18 – 400 Łomża

 

Cena oferty: 92 442 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote, 00/100 gr.).

 

Uzasadnienie wyboru oferty – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.

 

Zestawienie ofert i ocen:

L.p.

Nazwa i adres Oferenta

Wartość ogółem brutto (w zł)

PUNKTY

Kryterium – Cena 100%

1.

Morele.net, Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20A,

31 – 553 Kraków

120 900,-

76,46

2.

Komputronik S.A.

ul. Wołczyńska 37,

60 – 003 Poznań

100 967,-

91,56

3.

NBIT, Jarosław Jenczmionka, Sp. z o.o.

ul. Plebańska 3/8,

44 – 100 Gliwice

93 353,40

99,02

4.

LEMFAX PHU, Joanna Godlewska

ul. Pana Tadeusza 13,

18 – 400 Łomża

93 000,-

99,40

5.

P.H.U. KAJA, Jarosław Kaja

ul. Polowa 51b/1,

18 – 400 Łomża

92 658,69

99,77

6.

Office Center S.C., Zbigniew Biedrzycki, Adam Sokalski

Al. Legionów 30,

18 – 400 Łomża

92 442,-

100

 

 

Łomża, 11 sierpnia 2020 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Jacek Albin Nowakowski

2020-08-11 14:45 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.