Spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w dniu 16 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży zorganizowało spotkanie informacyjne dla kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomża.

 

Plan spotkania, które poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży - Jacek Albin Nowakowski obejmował:

Część edukacyjno-konsultacyjną dotyczącą zasad realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych oraz psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową - moderowana była przez realizatorów programu Panią Renatę Szymańską i Edytę Mateuszczyk oraz Izabellę Grochowską z PCPR w Łomży.

Część roboczą dotyczącą interwencyjnego zabezpieczania dzieci w pieczy zastępczej (art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej) – prowadzona była przez przedstawiciela MOPS w Łomży Panią Małgorzatę Kułaga.

 

W spotkaniu wzięło udział ok 60 osób, w tym kierownicy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, przedstawiciele Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Posterunku Policji w Jedwabnem, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży oraz przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych.

 

 

 

2024-02-19 13:57 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.