Piknik Rodzin Zastępczych

Rodziny Zastępcze zawodowe i niezawodowe z Łomży, Powiatu Łomżyńskiego, Powiatu Wysokie Mazowieckie i Zambrowa spotkały się 16 czerwca na słonecznym Pikniku w Gospodarstwie Agroturystycznym CARSKI TRAKT. Smaczne grillowane potrawy, pieczone na ognisku kiełbaski oraz atrakcje dla 60 dzieci zorganizowało STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-POMOCOWE „EMPATIA” W ŁOMŻY, które współpracuje z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży.

Rodzice zastępczy wykorzystywali czas wspólnego spotkania na wymianę doświadczeń wychowawczo-opiekuńczych, a dzieci pod opieką pracowników pedagogicznych z Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży uczestniczyły w grach i zabawach. Radość była wielka, bo wiele atrakcyjnych nagród dzieciaki otrzymały.

Nagrody ufundowało Stowarzyszenie EMPATIA i PCPR w Łomży, które Dyrektor Edward Jarota przywiózł osobiście i razem z rodzinami biesiadował.

Dobra współpraca organizatorów pieczy zastępczej pomiędzy powiatami służy nade wszystko dzieciom, które potrzebują drugiego domu. Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży Bożena Jabłońska po 10 latach intensywnej pracy na rzecz rodzicielstwa zastępczego uważa, że organizowanie spotkań integrująco szkoleniowych oraz innych form pomocy rodzinom zastępczym jest bardzo ważne dla funkcjonowania systemu pieczy zastępczej, który docelowo ma zastąpić nieekonomiczną i nieprzyjazną dziecku opiekę instytucjonalną.

2012-06-19 14:03 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.