Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie doradztwa prawnego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 20 godzin indywidualnego doradztwa prawnego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą, osób niepełnosprawnych).

 

W terminie do 24 marca 2017 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęły 2 oferty cenowe.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Monika Duchnowska

ul. Przedwiośnie 12/2

18 – 400 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najniższa oferta cenowa. Jednocześnie oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, dnia 28.03.2017 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota


2017-03-28 12:46 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.