Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na zatrudnienie specjalistów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne w ramach „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” (umowa zlecenie – 2 osoby) realizowanego przez PCPR w Łomży, do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00, wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.

 

W wyniku zakończonej procedury naboru zostali wybrani następujący oferenci:

1. Pani Edyta Mateuszczyk, zam. w Łomży,

2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.

 

Uzasadnienie:

Obie oferty spełniły wszystkie kryteria podane w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, 05.04.2017 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota


2017-04-05 10:29 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.