Program Korekcyjno - Edukacyjny dla sprawców przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w 2012 r. realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami niniejszego programu są sprawcy przemocy domowej, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.


Uczestnikami programu mogą być:

- osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,

- osoby zgłaszane przez kuratorów sadowych,

- osoby zgłaszane przez prokuratorów,

- osoby zgłaszane przez pracowników socjalnych,

- osoby zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje.


Do programu nie przyjmuje się:

- chorych psychicznie,

- osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków lub hazardu z wyłączeniem osób, które przeszły lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień.


Program koncentrujemy na rozumieniu przemocy jako zjawiska wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Pozwala to na przyjęcie założenia, że poddając sprawcę odpowiednim oddziaływaniom można niejako „oduczyć” go przemocy. Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

W związku z tym, że oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają charakter programów działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw tych osób, zajęcia prowadzić będzie 2 psychologów – posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych oraz z długoletnim doświadczeniem w pracy ze sprawcami przemocy domowej.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany będzie w oparciu o zasoby lokalowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży (18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w zakresie:

- obsługi administracyjno-finansowej,

- formalnego naboru uczestników projektu.


Rzeczywisty nabór uczestników oraz sesje indywidualne odbywać się będą w budynku Starostwa Powiatowego (18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju nr 327, II piętro. Zajęcia grupowe organizowane będą w: wynajmowanej na ten cel Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 z wejściem od ul. Kierzkowej dla jednej grupy oraz dla drugiej grupy w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze lub Grądach Woniecko.


Planowany termin realizacji programu: luty – listopad 2012r.


W razie pytań prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27

Tel. 086 215 69 46

2012-01-13 08:00 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.