Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie 150 godzin indywidualnego oraz grupowego poradnictwa psychologicznego dla klientów PCPR w Łomży (przede wszystkim dla: rodziców zastępczych, dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców biologicznych, usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób dotkniętych przemocą).

 

W terminie do 23 stycznia 2017 r. do godziny 12:00 do PCPR w Łomży wpłynęła 1 oferta cenowa.

 

Informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Poradnia Psychologiczna-Rodzinna

mgr Jadwiga Kołakowska

ul. Kazańska 5/3

18 – 404 Łomża

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Jedyna oferta jaka wpłynęła do PCPR w wyznaczonym terminie. Jednocześnie oferent spełnił wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

Łomża, dnia 24.01.2017 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota


2017-01-24 10:53 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.