Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu ds. pieczy zastępczej w PCPR w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

 

został wybrany Pan Jacek Albin Nowakowski, zamieszkały w Siemień Nadrzeczny.

 

Uzasadnienie:

Pan Jacek Albin Nowakowski spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu: ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.


 Łomża, dnia 08.02.2017 r.

Edward Jarota 

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łomży

2017-02-08 14:51 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.