Wizyta pracowników socjalnych z Łotwy w Powiecie Łomżyńskim

W dniu 21 października 2010 roku Starostwo Powiatowe w Łomży miało zaszczyt gościć delegację 43 pracowników socjalnych pochodzących z bliźniaczego powiatu Daugavpils na Łotwie.

Gości serdecznie powitał na Ziemi Łomżyńskiej Starosta Krzysztof Kozicki. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Edward Jarota przedstawił uczestnikom spotkania zadania i organizację pomocy społecznej w Polsce. Następnie pracownicy PCPR w Łomży Ewa Elster i Izabella Grochowska zaprezentowali specyfikę zadań realizowanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Omówiono m.in. placówki pomocy społecznej w powiecie, funkcjonowanie rodzinnej opieki zastępczej oraz realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń  pracowników socjalnych z Polski i Łotwy na temat kreowania aktywnej polityki społecznej. Kolejnym punktem programu była wizyta gości w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Łomży, przy ul. Polowej 39. Pracownicy socjalni z Łotwy byli pod wrażeniem warunków, w jakich mieszkają pensjonariuszki Domu.

Po wizycie w DPS delegacja udała się do Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie miała okazję podziwiać piękno przyrody Ziemi Łomżyńskiej.

Edward Jarota

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2010-10-22 14:39 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.