Bazy teleadresowe placówek udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą domową – rok 2024

Zgodnie z działaniem 2.1.3. Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M. P. z 2023 r., poz. 1232), wojewoda ewidencjonuje istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej.

 

W związku z powyższym, wzorem lat ubiegłych, zaktualizowane zostały następujące bazy danych instytucji funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego:

  1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim – stan na dzień 30.04.2023 r.,
  2. Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doznającym przemocy domowej – stan na dzień 12.06.2023 r.,
  3. Baza teleadresowa miejsca schronienia/interwencji kryzysowej dla osób dotkniętych przemocą domową – stan na dzień 19 czerwca 2023 r.,
  4. Punkty konsultacyjne dla osób dotkniętych przemocą domową – stan na dzień 5 lipca 2023 r.,
  5. Baza teleadresowa Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego,
  6. Baza teleadresowa Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych z terenu województwa podlaskiego,
  7. Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych, 

 

Ponadto informujemy, że w roku 2024 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizuje program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy:

INFORMATOR PCPR w Łomży dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

2024-01-30 12:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.