Piknik integracyjny dla środowiska osób niepełnosprawnych – Kownaty 2011

W czwartek, 8 września 2011 roku na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach odbył się piknik integracyjny dla środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Impreza odbyła się pod hasłem „Poczucie humoru dobrze amortyzuje życiowe wstrząsy”. Organizatorami byli Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży oraz Ośrodek Wsparcia w Kownatach.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – P. Ewa Feszler i P. Mieczysława Nartowicz, wicestarosta łomżyński Krzysztof Kozicki, dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Przytułach i w Jedwabnem, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie; uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce; uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łomży i w Marianowie oraz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży. Ogółem udział w pikniku wzięło ok. 120 osób.

Piknik integracyjny rozpoczęto mszą św. polową odprawioną przez ks. proboszcza parafii w Dobrzyjałowie. Następnie zgromadzeni wzięli udział w licznych grach i zabawach na świeżym powietrzu, uczestniczyli w konkurencjach sportowych, a także dzięki obecności instruktorów z Ośrodka Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy mieli możliwość spróbowania jazdy konnej.

2011-09-12 13:05 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.