Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

pragnę złożyć swoim współpracownikom oraz wszystkim pracownikom pomocy społecznej z terenu Powiatu Łomżyńskiego podziękowania za ofiarną i ciężką pracę w wyjątkowo trudnej służbie na rzecz potrzebujących.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z podopiecznymi i wychowankami przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz by był źródłem motywacji do coraz lepszej pracy i osiągania wyższych celów. Pomimo własnych licznych spraw wymagających codziennego zaangażowania wyciągacie Państwo pomocną dłoń do bliźniego, udzielając pomocy i rady wszystkim tym, którzy na nią oczekują, bez względu na to kim są.

Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

21 listopada 2011 r.

Z poważaniem,

Edward Jarota

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2011-11-18 11:48 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.