Informacja o kryteriach podziału środków PFRON w 2011 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, iż w roku 2011 zgodnie z Uchwałą Nr X/28/2011 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia: 28 marca 2011 roku, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał na realizację zadań ustawowych w zakresie rehabilitacji społecznej mieszkańców powiatu łomżyńskiego kwotę 88 128 zł.

Wielkość przyznanych środków Funduszu na rehabilitację społeczną w latach ubiegłych była wyższa i wynosiła:

- w roku 2010 - 146 832 zł.

- w roku 2009 - 238 435 zł.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 2011-03-25 wpłynęło 201 wniosków na kwotę ponad 360 000 tys. zł.


Biorąc pod uwagę zmniejszony limit środków PFRON w 2011 r. na realizację zadań ustawowych oraz wzrastającą z roku na rok ilość składanych wniosków ustalono kryteria przyznawania dofinansowań ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób w wieku aktywności zawodowej oraz niepełnosprawnych którzy nie korzystali dotychczas z dofinansowań ze środków PFRON.

Po przeanalizowaniu złożonych wniosków przez komisję powołaną przez dyrektora PCPR postanowiono przyjąć zasady rozpatrywania wniosków według następujących kryteriów:


1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym (przewidywana kwota przeznaczona na ten cel 15 000 tys. zł.)

przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w następującej kolejności:

  • w pierwszej kolejności dzieciom, młodzieży uczącej się oraz osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON- do wykorzystania środków
  • w dalszej kolejności będą rozpatrywane pozostałe wnioski- do wykorzystania środków


2. Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (przewidywana kwota przeznaczona na ten cel 62 000 tys. zł.)

Ustala się wysokość dofinansowania:

  • do zakupu: pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, podkładów, cewników, worków – w wysokości 60% dopłaty wnioskodawcy,
  • do zakupu aparatów słuchowych przyjmuje się następujące zasady dofinansowania,
  • w pierwszej kolejności przyznać dofinansowanie dzieciom oraz młodzieży uczącej się w wysokości do 70% dopłaty wnioskodawcy,
  • w drugiej kolejności osobom będącym w wieku aktywności zawodowej - do 100% wysokości refundacji NFZ.
  • w trzeciej kolejności pozostałym wnioskodawcom przyznać dofinansowanie w kwocie 200 zł,
  • do zakupu pozostałych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (protezy, ortezy, wózki inwalidzkie, pionizatory, buty ortopedyczne, balkoniki, materace przeciwodleżynowe, gorsety) - w wysokości 70% dopłaty wnioskodawcy,

wnioski będą rozpatrywane do wykorzystania środków.


3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych (przewidywana kwota przeznaczona na ten cel 12 000 tys. zł.)

Ustala się wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w wysokości do 80 % zweryfikowanej wartości kosztorysowej, ale nie więcej niż w wysokości 6000 zl. dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie otrzymają osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności na okres stały, mający w orzeczeniu symbol niepełnosprawności związaną z dysfunkcją narządu ruchu (w pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone wnioski osób poruszających się na wózku lub przy pomocy protezy)


4. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych oraz w komunikowaniu się:

Wnioski o dofinansowania do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu będą ponownie rozpatrywane w przypadku otrzymania przez powiat łomżyński dodatkowych środków z PFRON.


5. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wnioski o dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego będą ponownie rozpatrywane w przypadku otrzymania przez powiat łomżyński dodatkowych środków z PFRON.


6.Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W związku z ograniczoną ilością środków finansowych przewiduje się dofinansowanie na ten cel dla osób które dotychczas nie korzystały z dofinansowania na to zadanie.

Łomża dnia 28.03.2011r.

Edward Jarota

Dyrektor PCPR w Łomży

2011-04-05 13:52 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.