Uroczyste otwarcie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach

W dniu 22 kwietnia 2009 r. uroczyście został otwarty Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscowości Kownaty, gm. Piątnica. W uroczystości udział wzięli: Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek, Starosta Łomżyński Krzysztof Kozicki, Wójt Gminy Piątnica Edward Łada, Dyrektor Biura Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży Marian Knopkiewicz, Dyrektor Edward Jarota i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz wielu gości mających wkład w powstanie ośrodka.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, mężczyzn i kobiet; w sumie dla 25 osób niepełnosprawnych. Osoby do tej placówki kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Podstawowa działalność Ośrodka ukierunkowana będzie na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia psychicznego. Celem tych działań jest podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz szeroko rozumiana integracja społeczna.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Kownatach jest pierwszą tego typu placówką pomocy społecznej w powiecie łomżyńskim. Prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, któremu – w wyniku konkursu ofert – zadanie to zlecił Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. Uruchomienie Ośrodka możliwe było dzięki dotacjom Wojewody Podlaskiego oraz wsparciu finansowemu Zarządu Okręgowego PKPS w Łomży.

Obiekt, w którym zorganizowano Ośrodek Wsparcia, wraz z 1ha działką przekazał nieodpłatnie PKPS-owi wójt gminy Piątnica. Placówka usytuowana jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom. Na działce obok obiektu znajdują się: ogród warzywny, sad oraz urządzenia służące do rekreacji na wolnym powietrzu. Wewnątrz Ośrodka znajdują się następujące pomieszczenia: sala spotkań, pokój indywidualnego poradnictwa, sala rehabilitacyjna, sala komputerowa i sala arteterapii, pracownia kulinarna, sala klubowa, toalety oraz łazienka z natryskiem. Uczestnikom zapewnia się jeden gorący posiłek dziennie. Ośrodek działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

2009-04-27 08:37 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.