Wesołych Świąt !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od dnia 1 lipca 2008 roku realizuje projekt pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” kierowany do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych.

W procesie jego realizacji ściśle współpracowaliśmy z partnerami projektu tj. Stowarzyszeniem „Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej” w Marianowie oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży.

Wspomniany projekt znalazł również wsparcie pośród wielu instytucji: Starostwie Powiatowym, Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim, Instytucie Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, Ośrodkach Pomocy Społecznej z terenu powiatu łomżyńskiego oraz w różnych organizacjach społecznych.

Za tę owocną współpracę, okazywaną życzliwość, pomoc – wszystkim pragnę serdecznie podziękować.

Dziękuję również beneficjentom projektu za to, że zdecydowali się w nim uczestniczyć, byli jego podmiotem, za ich wytrwałość, cierpliwość, aktywny udział w zajęciach. Cieszy mnie osobiście to, że mogliśmy Wam pomóc. Głęboko wieżę, że wiedza i umiejętności nabyte w procesie realizacji projektu dały Wam wzrost poczucia własnej wartości, przyczyniły się do tego, że teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej własnymi siłami będziecie mogli poszerzać sobie zakres samodzielności we wszystkich sferach otaczającej Was przestrzeni życia społecznego, poprawić jego jakość.

Korzystając z możliwości jakie daje nam strona internetowa pragnę z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2010 Roku Panu Staroście Krzysztofowi Kozickiemu, pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, swoim współpracownikom z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wszystkim innym pracownikom wyżej wymienionych instytucji współpracującym z PCPR również w realizacji projektu „Razem ku samodzielności…”, jego beneficjentom i ich opiekunom, życzyć dużo zdrowia, radości, spokoju, spełnienia najpiękniejszych marzeń, satysfakcji z osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym


życzy
Edward Jarota
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2009-12-22 09:29 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.