Realizacja programu „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Łomży – stan na 30.09.2014 r.

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Łącznie do 30 września 2014 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wpłynęło 46 wniosków, na łączną kwotę 294 308,34 zł.

Dotychczas sfinansowano 17 wniosków na kwotę 77 006 zł.


Moduł I: Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W 2014 r. napłynęło 18 wniosków na łączną kwotę 222 628,34 zł, w tym:

  • A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 wniosek na kwotę 2 500 zł;
  • B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 4 wnioski na kwotę 27 633,90 zł;
  • C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 5 wniosków na kwotę 84 150 zł;
  • C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 3 wnioski na kwotę 8 790,30 zł;
  • C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 5 wniosków na kwotę 99 554,14 zł.

Z dotychczas przekazanych przez PFRON środków udało się sfinansować 5 wniosków na łączną kwotę 46 896 zł., tj.:

  • jeden wniosek A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – na kwotę 2 125 zł.
  • jeden wniosek C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym –  na kwotę 9 900 zł.
  • jeden wniosek C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – na kwotę 2000 zł.
  • dwa wnioski C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -  na kwoty: 18 871 zł i 14 000 zł.

 

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W 2014 roku napłynęło 28 wniosków na łączą kwotę 71 680 zł.

Z dotychczas przekazanych przez PFRON środków udało się sfinansować 12 wniosków na łączną kwotę 30 110 zł.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Łomży oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 

 

2014-10-08 14:26 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.