Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w tutejszym Centrum w 2014 roku realizowany będzie Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Podstawowym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, jak też zwiększenie ich zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego współżycia w rodzinie.

 

Uczestnicy programu korekcyjno – edukacyjnego wypracowują podczas zajęć ze specjalistami umiejętności dobrej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nawiązywania „zdrowego” kontaktu z drugim człowiekiem, wypowiadania własnych opinii i przyjmowania opinii innych ludzi, słuchania ze zrozumieniem, przyjmowania pomocy, podejmowania racjonalnych decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, złością i gniewem w sposób konstruktywny.

 

Adresatami programu są osoby dorosłe, które identyfikują się z problemem przemocy, wykazują motywację do terapii oraz:

  1. Osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując je do uczestnictwa  w programie korekcyjno – edukacyjnym.
  2. Osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu i narkotyków lub odbyły taką terapię.
  3. Osoby, których uczestnictwo wynika z osobistej decyzji podejmowanej w związku   z kontaktem z instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

PCPR zaprasza do uczestnictwa w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym. Udział można zgłosić osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 ( I piętro, pok. Nr 201 ) lub telefoniczny (86) 2156946 kontaktując się z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum – Urszulą Szlichta.

 

2014-02-03 10:26 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.