Podsumowanie realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez PCPR w Łomży w 2014 roku

Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu łomżyńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215 69 42.

 

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Łącznie w 2014 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży wpłynęło 46 wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę 294 938,34 zł.

 

Moduł I: Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.

W 2014 r. napłynęło 18 wniosków na łączną kwotę 221 048,34 zł, w tym:

  • A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – 1 wniosek na kwotę 2 500 zł;
  • B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – 4 wnioski na kwotę 27 633,90 zł;
  • C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 5 wniosków na kwotę 82 570 zł;
  • C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – 3 wnioski na kwotę 8 790,30 zł;
  • C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości – 5 wniosków na kwotę 99 554,14 zł.

Z przekazanych przez PFRON środków udało się sfinansować 13 wniosków na łączną kwotę 117 661,29 zł., tj.:

  • jeden wniosek A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – na kwotę 2 125 zł;
  • dwa wnioski B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – na kwotę 11 429,01 zł;
  • trzy wnioski C1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym –  na kwotę 25 918,28 zł.
  • trzy wnioski C2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – na kwotę 5 320 zł.
  • cztery wnioski C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -  na kwotę 72 869 zł.

 

Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W 2014 roku napłynęło 28 wniosków na łączą kwotę 73 890 zł.

Z przekazanych przez PFRON środków sfinansowaliśmy wszystkie 28 wniosków na łączną kwotę 67 390 zł.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Łomży oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

2015-01-09 15:06 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.