Spokrewnione rodziny zastępcze na spotkaniu w PCPR w Łomży

W dniu 14.10.2014 odbyło się kolejne z zaplanowanych spotkań o charakterze informacyjno-terapeutycznym dla rodzin zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego. Spotkania zostały zainicjowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Edwarda Jarotę w celu wzmocnienia współpracy między naszą instytucją a spokrewnionymi rodzinami zastępczymi z naszego powiatu. W drugim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 7 rodzin zastępczych.

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Anna Plona  zapoznała przybyłych z najbardziej  istotnymi zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i konsekwencjami ich wprowadzenia dla funkcjonowania ich rodzin. Następnie odbyły się warsztaty z psychoterapeutą dotyczące sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.

Bezpłatne korzystanie z poradnictwa specjalistycznego, w tym psychoterapii są możliwe dzięki realizacji przez PCPR projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

2014-10-15 14:44 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.