Spotkanie informacyjno-terapeutyczne dla rodzin zastępczych

W dniu 08.10.2014 odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań o charakterze informacyjno-terapeutycznym dla rodzin zastępczych z terenu powiatu łomżyńskiego, które od 01.08.2014 mogą liczyć na wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

W chwili obecnej koordynator współpracuje z 22 rodzinami spokrewnionymi oraz 5 rodzinami niespokrewnionymi, w  których wychowuje się łącznie 30 małoletnich dzieci oraz 14 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 10 rodzin zastępczych, w tym troje rodziców zastępczych, którzy sprawują tę funkcję od tego roku. Spotkanie otworzył dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - Edward Jarota, który witając przybyłych rodziców podziękował im za trud i zaangażowanie w wychowanie powierzonych im dzieci. Z kolei koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Anna Plona  zapoznała przybyłych z najbardziej  istotnymi zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i konsekwencjami ich wprowadzenia dla funkcjonowania ich rodzin.

Następnie odbyły się warsztaty z psychoterapeutą dotyczące sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi takimi jak: brak motywacji, nieposłuszeństwo, trudności szkolne i pomoc w sprostaniu występującym trudnościom w nauce, wspieranie i poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci. Część z rodziców zadeklarowała chęć skorzystania z indywidualnych konsultacji  z psychoterapeutą.

Bezpłatne korzystanie z poradnictwa specjalistycznego, w tym psychoterapii są możliwe dzięki realizacji przez PCPR projektu systemowego „Razem ku samodzielności…” . Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzrostu kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych i pomoże w zapewnieniu dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej  optymalnych warunków do rozwoju i wychowania w prawidłowo funkcjonującej rodzinie.

 

 

2014-10-08 15:03 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.