„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

foto
W dniach 24 lutego – 1 marca 2014 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
więcej

Program „Aktywny samorząd” – edycja 2014

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 stycznia 2014 r., zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2014 r. Wnioski na poszczególne zadania są wydawane przez PCPR w Łomży dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu łomżyńskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy.
więcej

Program Korekcyjno - Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w tutejszym Centrum w 2014 roku realizowany będzie Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym "Razem ku samodzielności…" w 2014 r.

foto
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o trwającej rekrutacji do VII edycji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w 2014 roku, o nazwie: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
więcej

Podsumowanie realizacji projektu systemowego EFS "Razem ku samodzielności..." w 2013 roku

foto
Okres trwania projektu: 1 styczeń 2013 r. – 31 grudzień 2013 r. Priorytet VII: Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
więcej

« · «« · 1 · 2 · »

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.