Bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o projekcie realizowanym przez Fundację DR OTIS pn. „Zajęcia terapeutyczne z Nutką”, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym posiadających rozpoznanie ze spektrum autyzmu. Podczas zajęć terapeutycznych prowadzone będą elementy dogoterapii, zajęć ruchowych, terapii zajęciowej. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Koszt zajęć ze środków własnych pokrywa Fundacja DR OTIS oraz sponsorzy.

 

Zajęcia prowadzone będą w Przedszkolu Niepublicznym "Nutka" w Łomży prowadzonym przez Fundację DR OTIS. W przedszkolu, oprócz grupy powszechnej, tworzona jest grupa terapeutyczna dla dzieci z autyzmem. Terminy zajęć ustalane będą indywidualnie.

Terapeuci prowadzący zajęcia posiadają doświadczenie zdobyte w poradni dla dzieci z autyzmem oraz innych placówkach terapeutycznych i leczniczych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie proszę przesyłać na email: fundacja.drotis@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, wiek, datę rozpoznania choroby, informacje czy rodzice (opiekunowie) pracują oraz inne informacje dotyczące sytuacji rodzinnej (np. niepełnosprawność rodziców, rodzeństwa, korzystanie z pomocy OPS), miejscowość zameldowania, telefon kontaktowy.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane będą dzieci, których rodziny mają trudną sytuację życiową i utrudniony dostęp do świadczeń leczniczych. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie podejmuje Zarząd Fundacji DR OTIS.

 

Drugą inicjatywą Fundacji DR OTIS jest utworzenie przedszkola terapeutycznego. W celu pozyskania środków na uruchomienie przedszkola terapeutycznego prosimy o oddawanie głosów na tę inicjatywę. Głosować można codziennie pod adresem: https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,386,przedszkole-terapeutyczne-nutka.html

 

 

2014-03-14 09:14 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.