Zapytanie ofertowe na specjalistów - lekarzy z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii ...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży będące realizatorem programu „Aktywny Samorząd” na terenie powiatu łomżyńskiego, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza specjalistów – lekarzy z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii lub neurologii – do złożenia oferty cenowej.

 

Zakres usługi w szczególności obejmuje:

 • ocena stanu zdrowia pod kątem zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu*;
 • celowość zastosowania dodatkowego wyposażenia wózka inwalidzkiego umożliwiającego samodzielne poruszanie się.

 

*Adresatami programu „Aktywny Samorząd” (w ramach Modułu I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, Zadania C - likwidacja barier w poruszaniu się, Obszaru 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym), są osoby, które posiadają:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Forma zatrudnienia:

Umowa o dzieło.

 

Termin realizacji usługi:

Usługa prowadzona będzie od maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu lekarza z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii lub neurologii,
 • doświadczenie zawodowe.

 

Oferta powinna zawierać:

 • całkowity koszt brutto za przeprowadzoną usługę – stawka za ocenę stanu zdrowa jednej osoby niepełnosprawnej i wydanie stosownej opinii,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i specjalizację.

 

Kryterium wyboru oferty:

 • Najniższa cena,
 • Doświadczenie zawodowe.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o złożenie oferty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, p. 209, lub przesłanie pocztą na powyższy adres, pocztą e-mail na adres pcprlomza@wp.pl lub faksem 86 215 69 70, w terminie do dnia:

20 maja 2014 r., do godziny 9:00

 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Kozicki, tel. 86 215 69 46

 

Łomża, dnia 14.05.2014 r.

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

2014-05-14 12:52 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.