Niepełnosprawni z powiatu łomżyńskiego otrzymują wsparcie w ramach programu "Aktywny samorząd"

Zgodnie z umową podpisaną z podlaskim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku , powiat łomżyński przystąpił w 2013 roku do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Moduł II (dawny Student) – ten program zakładający pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osobom niepełnosprawnym, cieszy się największym zainteresowaniem. 13 czerwca 2013 r.  dyrektor PCPR ustalił zasady realizacji programu „Aktywny samorząd” i terminy naboru wniosków.  

 

Wnioski o przedmiotowe dofinansowania należy składać w siedzibie realizatora PCPR Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w terminie :

  • Moduł I - w trybie ciągłym do 30 września 2013 r.
  • Moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
    • I nabór trwał do 31 maja 2013 r.,
    • II nabór: od 2 do 30 września 2013 r.

 

Więcej informacji dotyczących przedmiotowego programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie PCPR Łomża, pod numerem tel. 86 215 69 46, oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiatlomzynski.pl w zakładce Niepełnosprawni/Program „Aktywny Samorząd”.

W pierwszym naborze wniosków w ramach Modułu II, prośbę o dofinansowanie kosztów nauki złożyło 11 osób niepełnosprawnych, wszystkie uzyskały dofinansowanie.

Ogółem PCPR rozdysponował dotychczas ponad 22 tys. złotych na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla niepełnosprawnych beneficjentów.

Inne wnioski  z Modułu I złożone do PCPR dotyczą  dofinansowania zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samorządu, pokrycia kosztów uzyskania prawa jazdy, pomocy w zakupie protezy kończyny czy też  pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego.

 

Mamy nadzieję, że te formy wsparcia okażą się przydatne i w jakimś stopniu, zachęcą kolejne osoby niepełnosprawne do podejmowania wyzwań, chociażby takich jak studia wyższe.

Dyrektor PCPR

Edward Jarota

 

 

2013-09-10 11:54 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.