Zapytanie i odpowiedź dot. zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla PCPR Łomża

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w okresie od 15.11.2013 r. do 31.12.2014 r.

 

Do PCPR Łomża wpłynęły następujące zapytania:

1) „Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyodrębnienia usługi odbioru korespondencji i uwzględnienia kosztu jej realizacji w zamówieniu poprzez dodanie usługi płatnego odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego – 3 razy w tygodniu do formularza ofertowego?”

2) „Z uwagi za zapisy: art. 37 ust. 2 pkt 1) ppkt a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (…), oraz § 23 Regulaminu świadczenia usług powszechnych z dnia 28 czerwca 2013 r. (…), wnosimy o zmianę w punkcie 9 pkt a) „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” informacji o doręczaniu listów zwykłych lub zwykłych priorytetowych.”

           

Odpowiedź:

Ad.1

Ponieważ kalkulacja ceny jednostkowej usługi pocztowej ustalona w oparciu o zasady określone w Ustawie Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) nie uwzględnia kosztu ponoszonego z tytułu usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, PCPR Łomża dopuszcza możliwość wyodrębnienia usługi odbioru korespondencji i uwzględnienia kosztu jej realizacji w zamówieniu poprzez dodanie usługi płatnego odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego (3 razy w tygodniu) do formularza ofertowego.

 

Ad.2

Ponieważ zgodnie z przepisami „przesyłka nierejestrowana – jeżeli nie jest nadana na poste restante – doręczana jest poprzez wrzucenie jej do oddawczej skrzynki pocztowej”, Zamawiający uchyla punkt 9 w części ppkt a) „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” dot. informacji o doręczaniu listów zwykłych lub zwykłych priorytetowych.

 

Łomża, 25.10.2013 r.

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

2013-10-25 12:11 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.