Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych dla PCPR w Łomży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla PCPR Łomża (w obrocie krajowym, w okresie od 15.11.2013 r. do 31.12.2014 r.), do dnia 31 października 2013 r. do godziny 12:00 do tutejszego Centrum wpłynęło łącznie 2 oferty cenowe.

 

 

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

POCZTA POLSKA S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Rejon Sprzedaży Białystok

ul. Warszawska 10, 15 – 001 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta jako jedyna spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego.

 

Zestawienie ofert:

Lp.

Nazwa oferenta / wykonawcy

Uwagi

1.

POCZTA POLSKA S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Rejon Sprzedaży Białystok

ul. Warszawska 10, 15 – 001 Białystok

 

2.

„InPost” Nowoczesna Poczta

Oddział w Łomży

ul. Stacha Konwy 3, 18 – 400 Łomża

Oferta została odrzucona ze względu na niespełnienie warunku zapytania ofertowego zawartego w punkcie 7. „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” – „Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju”.

 

Łomża, dnia 04.11.2013 r.

Dyrektor PCPR Łomża

Edward Jarota

 

 

2013-11-05 07:56 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.