Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje o wynikach naboru na psychologów, którzy przeprowadzą zajęcia psychologiczne ze sprawcami przemocy w ramach programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (umowa zlecenie – 2 osoby) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 
W wyniku naboru wpłynęły 2 oferty.Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru zostały wybrane osoby:

1. Pani Maria Falko, zam. w Łomży,

2. Pani Renata Szymańska, zam. w Łomży.Uzasadnienie:

Oferty w/w Pań spełniły wszystkie wymagania Zamawiającego. Obie oferty uzyskały maksymalną ilość punktów, tj. po 100.

 

Łomża, 15.02.2013

Dyrektor PCPR w Łomży

Edward Jarota

 

 

 

 

2013-02-15 08:03 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.