Diagnoza dot. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przystępuje do opracowania Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 – 2017, którego celem jest zapewnienie i popieranie skutecznych działań w zakresie zapobiegania niepełnosprawności, łagodzenia jej skutków, rehabilitacji, a także realizacja zadań zmierzających do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Łomżyńskiego w życiu społecznym.

 

Oznacza to zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych szans jak całej ludności oraz ich równy udział w ogólnej poprawie warunków życia stanowiącej rezultat rozwoju społecznego i ekonomicznego. Obowiązek wyrównywania tych szans oraz zajęcia się konsekwencjami niepełnosprawności spoczywa na władzach państwowych i samorządowych. Nie zmniejsza to odpowiedzialności ogółu społeczeństwa, jednostek czy też organizacji, które już od lat są partnerami w tworzeniu spójnej i efektywnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dlatego też prosimy Państwa o zaproponowanie celów odpowiadających potrzebom osób niepełnosprawnych i sugestie dotyczące  odpowiednich rozwiązań.

Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji w formie pisemnej (na adres: ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża), lub pocztą elektroniczną (pcprlomza@wp.pl) w  terminie do 25 marca 2013 roku.

 

 

2013-03-05 13:58 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.