Komunikat dot. realizacji programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uprzejmie informuje, że podpisano umowę o udzielaniu wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Łomżyńskiego, w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", w obszarach i na zasadach określonych w programie na rok 2013, finansowanego ze środków PFRON.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Wnioski o przedmiotowe dofinansowania należy składać w siedzibie PCPR Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w terminie :

 • Moduł I - w trybie ciągłym do 30 września 2013 r.
 • Moduł II
  • I nabór: do 31 maja 2013 r.
  • II nabór: 02 - 30 września 2013 r.

 

Więcej informacji dotyczących przedmiotowego programu oraz druki wniosków można uzyskać w siedzibie PCPR Łomża, pod numerem tel. 86 215 69 46, oraz na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiatlomzynski.pl w zakładce Niepełnosprawni/Program „Aktywny Samorząd”.

 

 

2013-05-07 11:22 Opublikował: Admin

Projekt graficzny i realizacja Speed S.C.